CO DĚLAT - CORONAVIRUS !!!!! (klikněte zde)

CO DĚLAT - CORONAVIRUS 

 

!!! Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény osob vracejících se z pobytu na území Itálie

7. března 2020

 

SEZNAM RIZIKOVÝCH OBLASTÍ JIŽ NENÍ TAXATIVNĚ DEFINOVÁN!

 

!!! Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje podrobit se mimořádnému opatření MZ ČR - VIZ VÝŠE

 

Kromě Itálie dochází v současné době k největšímu šíření v těchto lokalitách: Čína, Hong Kong, Írán, Japonsko, Jižní Korea, Singapur

!!! Pokud se z těchto oblastí vracíte, přečtěte si následujícíDOPORUČENÍ K JEDINCŮM S CESTOVATELSKOU ANAMNÉZOU (6. března 2020)

 

Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje BEZ zdravotních obtíží doporučujeme využít primárně NONSTOP emailové adresy koronavirus@khshk.cz .

Zde uveďte vaše kontaktní informace, bydliště a zejména mobilní telefon. Při návratu ze zahraničí i přesnou destinaci, ze které se vracíte, zda jste tam navštívili zdravotnické zařízení, zúčastnili se hromadné akce či byli v kontaktu s osobou nemocnou nebo podezřelou z nákazy COVID-19.

 

Lze využít také INFOLINKY KHS Královéhradeckého kraje:

tel. 778 532 313 - v pracovní dny v době 8:00 - 15:00 hod, v mimopracovní dny v době 9:00 - 15:00 hod.

 

V případě zdravotních obtíží a návratu z rizikových oblastí volejte linku 112.

PROSÍME NEZATĚŽUJTE TUTO LINKU POKUD NEMÁTE ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE.

 

JAK SNÍŽIT RIZIKO NAKAŽENÍ KORONAVIREM

4. března 2020

 

COVID-19: informace pro zaměstnance a zaměstnavatele - odkaz na web MZ ČR

 

Algoritmus pro posuzování situace

5. března 2020

 

RECOMMENDATION FOR TRAVELLERS WHO ARE IN OR HAVE RECENTLY VISITED AREAS WHERE COVID-19 IS SPREADING

March 6, 2020

 

Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru COVID-19 - odkaz na web MZ ČR

Tato stránka je průběžně aktualizována, najdete zde i odpovědi na konkrétní dotazy např. ohledně zásilek z čínských obchodů nebo používání textilních roušek.

 

Ve věci cestování do zahraničí lze nalézt další informace na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ohledně storna zájezdů do oblastí postižených koronavirem - odkaz na web MMR ČR


 

 


Královéhradecký kraj

 

Kontakt – pokud nejsou obtíže, pouze návrat z rizikové oblasti:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz
Telefon:495 058 111 v pracovní době. Kdykoliv e-mail: koronavirus@khshk.cz
Do e-mailu uvést své kontakty – jméno, příjmení, mobilní telefon, bydliště a epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s Vámi co nejdříve spojí.
Kontakt – pokud jsou obtíže a je návrat z rizikové oblasti:
Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Telefon:

 

v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894,
v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310
Volat IHNED.