Ceník

Výpis ze zdravotnické dokumentace dle rozsahu / aktualizace 300 - 400 Kč / 200 Kč
Vyšetření k žádosti o řidičský průkaz, zbrojní průkaz   500 Kč

Kontrolní vyšetření na ŘP (65, 68, 70, ...) + rozšíření ŘP

350 Kč
Potvrzení a zprávy pro komerční pojišťovny (uzavření p., onemocnění, úraz bolestné“) 200 - 400 Kč
Vyšetření pro vydání zdravotního průkazu 300 Kč
Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinná očkování 150 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro účely studentské brigády, vedoucí letního tábora 150 Kč
Zpráva pro Policii ČR a soudy (úrazy, napadení“) 400 - 500 Kč
Administrativní úkon na žádost pacienta 150 Kč
Kopie části zdravotní dokumentace - na žádost pacienta 5 Kč/1 strana A4
Vyšetření na žádost zaměstnavatele 500 - 700 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojištění 500 Kč