Registrace

Registrace nového klienta do zdravotní péče

K novému praktickému lékaři pro dospělé se můžete zaregistrovat nejdříve po uplynutí 3 měsíců od poslední registrace, což je lhůta daná zákonem.
Ulice, č.p. a Město

Vyplněním tohoto formuláře dáváte souhlas, aby Vaše osobní údaje uváděné ve formuláři byly zpracovávány poskytovatelem domény těchto webových stránek a to v takovém rozsahu, jaký je nezbytný pro předání těchto údajů lékaři. Poskytovatel domény je vázán obecnými předpisy o ochraně osobních údajů a k tomuto dodržování se smluvně zavázal i lékaři. Součástí závazku poskytovatele domény je zpracovávání osobních údajů takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, znehodnocení či zneužití třetími osobami, zejména pak za využití zabezpečovacích systémů a šifrování.
Informace o zpracování osobních údajů.